Aktualności

CaritasCaritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza w sobotę 3 czerwca b.r. na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka połączony z Albertyńskim Biegiem Szlakiem Papieskim.

shutterstock 396267757

11 czerwca 2017 roku, o godzinie 11.00 przy Placu Papieskim w Sosnowcu  rusza święto organizacji pozarządowych. Festiwal Organizacji Pozarządowych, (bo o nim mowa), to impreza, która  na stałe wpisała się w harmonogram imprez miejskich i która z roku na rok budzi coraz większą sympatię społeczności lokalnych. Blisko 60 organizacji  pozarządowych z terenu Sosnowca, zaprezentuje swoją działalność podczas swojego święta, które będzie częścią obchodów 115 lecia miasta.

komisjaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora oraz członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

konkurs stempelPrezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017.

Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 09.00

konkurs stempelSosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych informuje o wynikach przyznania środków finansowych na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji"

grafika protokolPrzedstawiamy protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu powoływania, organizacji oraz trybu działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.    

Our website is protected by DMC Firewall!