KRS 0000131323
Cel szczegółowy 1%: OM TPD W SOSNOWCU


 

Przeciwdziałamy uzależnieniom i patologiom społecznym prowadząc od 2000r. świetlice środowiskowe z dożywianiem. 36 terenowych kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, aktywnie wspiera potrzebujące dzieci w środowisku w którym działają udzielając pomocy finansowej i rzeczowej a także oferują pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Corocznie wypoczywa z nami na koloniach około 100 dzieci i młodzieży. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do dzieci z rodzin wielodzietnych i najuboższych z terenu Sosnowca.

Działalność na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych potrzebujących wsparcia. Zakupiliśmy autobus 17-osobowy do przewozu uczestników WTZ, organizujemy pomoc rzeczową, doposażamy sale do terapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Corocznie organizujemy Przegląd Twórczości Dziecięcej Świetlic Środowiskowo-Śocjoterapeutycznych z terenu Sosnowca, dla środowiska osób niepełnosprawnych - Festyn Środowiskowo-Integracyjny z mieszkańcami, wycieczki i rajdy integracyjne.

Nie lekceważymy żadnego sygnału o nieprzestrzeganiu Praw Dziecka!

POMÓŻ MAM WSPIERAĆ NASZE DZIAŁANIA!

1 festyn 2014.JPG1 rajd warszawa 2014.JPG2 festyn 2014.JPG2 rajd warszawa 2014.JPG3 festyn 2014.jpg3 rajd warszawa 2014.JPGKolonie 2014.JPGpod pomnikiem Smoka.JPGSpotkanie wigilijne 2014.JPGW fabryce Ozdob Choinkowych.JPG