Kliknij na podświetlone nazwy organizacji i zobacz co proponują!


 Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie"

KRS 0000002116


 

Sosnowieckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Dromader"

KRS 0000006105


 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

KRS 0000006451


 

 Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu "Zdrowie" 

KRS 0000037538


 

Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Nazwa w Języku Angielskim: "The Psoriasis Association"

KRS 0000040168


 

Fundacja dla Młodych

KRS 0000045964


 

 Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza

KRS 0000056797 


„Inspe" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KRS 0000119342


Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu

KRS 0000129353


Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

KRS 0000144428


Caritas Diecezji Sosnowieckiej

KRS 0000222993


Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej

KRS 0000244219


Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Jadwigi Śląskiej

KRS 0000249386 


 

Uczniowski Klub Sportowy "Tramp"

KRS 0000315885


Stowarzyszenie Szkoła Dla Ostrów - Ostrowy Dla Szkoły

KRS 0000327180


Fundacja "Dla Rodziny"

KRS 0000344603


Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans Nadzieja

KRS 0000351938


Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Nadzieja na Dom"

KRS 0000365274


Fundacja "Pomóc Więcej"

KRS 0000389968


Instytut Twórczej Integracji

KRS 0000393362


Fundacja "Ratujemy Dogi"

KRS 0000402255


Fundacja "Blisko Ciebie"

KRS 0000404633


Fundacja Szanowny Pan Kot

KRS 0000472992


Fundacja Akademia Piłki Nożnej Zagłębia Sosnowiec

KRS 0000498983


 Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "ZAGŁĘBIE"

KRS 0000585616


Zaglębiowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

KRS 0000609470

 


Stowarzyszenie na rzecz Psów Północy OKIEM WILKA

KRS 0000618313


 Katolickie Stowarzyszenie Rodzin wielodzietnych im. św. Jadwigi Śląskiej

KRS 0000249386


 Śląskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani

KRS 0000044055


Terenowe jednostki organizacyjne ogólnopolskich OPP

Kliknij na podświetlone na różowo nazwy organizacji i zobacz co proponują!


Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

KRS 0000012847 

Cel szczegółowy 1%: Koło PZN w Sosnowcu


 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKR Pi BWP)

KRS 0000106108 

Cel szczegółowy 1%: Zarząd Miejski w Sosnowcu 


Polskie Towarzystwo Geograficzne

KRS 0000110860 

Cel szczegółowy 1%: Oddział Katowicki w Sosnowcu


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

KRS 0000113420 

Cel szczegółowy 1%: Oddział Terenowy Zagłębia Dąbrowskiego

 Cel szczegółowy 1%: Oddział Miejski w Sosnowcu


 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

KRS 0000115547 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny

KRS 0000131323 

Cel szczegółowy 1%: OM TPD w Sosnowcu


 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

KRS 0000154454 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Polski Związek Filatelistów

KRS 0000201405 

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu


 Polskie Towarzystwo Kulturalne

KRS 0000235114 

Cel szczegółowy 1%: Polskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Sosnowcu


 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska

KRS 0000273051 

Cel szczegółowy 1%: Hufiec w Sosnowcu