WNIOSKI DO POBRANIA

 

Współpraca ze SCOP

Siedziba w SCOP/Współpraca (korzystanie z sal, sprzętu) 

Wniosek

Wzór Porozumienia siedziba

Wzór Porozumienia Współpraca

Grupa nieformalna

 

Klauzula informacyjna

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie o nie przyjmowaniu płatności w gotówce

Stowarzyszenia zwykłe

Rejestracja

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA -rejstracja stowarzyszeń

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

Uczniowskie kluby sportowe/kluby sportowe

Rejestracja

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK - zmiana nazwy/adresu siedziby

WNIOSEK - zmiana władz

WNIOSEK - zmiana statutu
KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie rozpoczęcia procesu likwidacji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zakończenie likwidacji - wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

DOKUMENTY

 SCOP

Regulamin SCOP 

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 550 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

Program Współpracy

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

Sprawozdanie z Programu Współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

 

Najem lokali

Najem lokali dla organizacji pozarządowych

Załączniki:

Wniosek - szkoły

Wniosek - MZZL

Sprawozdanie

 

Konsultacje społeczne

Protokół z Konsultacji Społecznych dotyczący Programu Współpracy na rok 2021

Protokół z Konsultacji Społecznych dotyczący Programu Współpracy na rok 2020

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

Formularz uwag

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy na rok 2019

cz.2

 

Dotacje

Zasady przyznawania dotacji w Sosnowcu 

Mały Grant - Wzór Oferty

Rozporządzenie NIW - Mały Grant 

 

Inicjatywa lokalna

Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu


Archiwum