WNIOSKI DO POBRANIA

 

Współpraca ze SCOP

Siedziba w SCOP

Wniosek

Wzór Porozumienia

Współpraca (korzystanie z sal, sprzętu) 

Wniosek

Wzór Porozumienia

Klauzula informacyjna

 

 

Stowarzyszenia zwykłe

Rejestracja

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK

KARTA INFORMACYJNA

Wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

 

Uczniowskie kluby sportowe/kluby sportowe

Rejestracja

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie zmian

WNIOSEK - zmiana nazwy/adresu siedziby

WNIOSEK - zmiana władz

WNIOSEK - zmiana statutu
KARTA INFORMACYJNA

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie rozpoczęcia procesu likwidacji

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

Zakończenie likwidacji - wykreślenie

WNIOSEK
KARTA INFORMACYJNA

 

 

 

DOKUMENTY

 SCOP

Regulamin SCOP 

 

Program Współpracy

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2017 rok

Sprawozdanie z Programu Współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji  Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016

 

Najem lokali

Najem lokali dla organizacji pozarządowych

Załączniki:

Wniosek - szkoły

Wniosek - MZZL

Sprawozdanie

 

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Formularz uwag

Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy na rok 2019

cz.2

 

Dotacje

Zasady przyznawania dotacji w Sosnowcu

Załączniki:

Karta oceny formalnej

Oświadczenie członka Komisji

Karta oceny merytorycznej

Oświadczenie wolontariusza/członka organizacji

 

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego - srdpp@um.sosnowiec.pl 

Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie w sprawie powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - kadencja: 2015-2017

Zmiana składu 

Lista przedstawicieli i ich dane kontaktowe

Protokoły z posiedzeń SRDPP

Inicjatywa lokalna

Uchwała Rady Miejskiej w Sosnowcu


Archiwum

 

Our website is protected by DMC Firewall!