Sosnowiecka Rada Pożytku Publicznego

Regulamin Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z RODO

Protokół z XI posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

Lista obecności z XII posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego 

Lista obecności z XI posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

Lista obecności z X posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z X posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

cz. 2

Lista obecności z IX posiedzenia

Lista obecności gości na IX posiedzeniu SRDPP

Protokół z IX posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

część 2

część 3

Protokół z VIII posiedzenia SRDPP

Lista obecności z VIII posiedzenia SRDPP

Lista obecności z VII posiedzenia

Protokół z VII posiedzenia

Lista obecności z VI posiedzenia

Protokół z VI posiedzenia

Protokół z V posiedzenia Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego

Protokół z IV posiedzenia cz. 2

Protokół z IV posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie w sprawie odwołania członka Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Protokół z pracy Zespołu do weryfikacji kolejności wchodzenia kandydatów w skład Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista obecności z V posiedzenia Sosnowieckiej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego

Lista obecności z IV posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z III posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy 2018

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Regulamin konkursu plastycznego dla podopiecznych placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe: "PRZEWIEŹ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"

Regulamin cz.2

Regulamin cz.3

Karta zgłoszeniowa zgłoszeniowa

Regulamin cz.4

Regulamin cz.3

Regulamin cz.2

Regulamin Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Plan działań Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 4 Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 3 Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 2 Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Uchwała nr 1 Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Protokół z II posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista obeności z II posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z I posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista obecności Członków Rady na I posiedzeniu

Zarządzenie w sprawie powołania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z pracy Zespołu do weryfikacji poprawności głosów w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół 2

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.