Tytuł modułu

Rodzic w Internecie

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:

1.       zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami zabezpieczania dziecka przez niepożądaną aktywnością w Internecie. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób limitować dostęp dziecka do Internetu z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagrożeniami związanymi z aktywnością dzieci w sieciach społecznościowych.

2.       zapoznanie grupy szkoleniowej z metodami nadzorowania aktywności dziecka w sieci z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. Uczestnicy nabędą kompetencje w zakresie ochrony komputera i smartfonu dziecka przed złośliwym oprogramowaniem. Uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie rozpoznawania symptomów uzależnienia dzieci od Internetu. Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie swojej odpowiedzialności spowodowanej niekontrolowaną aktywnością dziecka w sieci.

3.       zapoznanie grupy szkoleniowej z źródłami legalnych i bezpiecznych materiałów kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych dostępnych w sieci. Uczestnicy nauczą się podstawowych metod weryfikacji treści szkodliwych dla dziecka z wykorzystaniem obowiązujących standardów (PEGI). Uczestnicy dowiedzą się, jak chronić urządzenia swoich dzieci przed złośliwym oprogramowaniem.

4.       zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawowymi zasadami funkcjonowania prawa autorskiego. Uczestnicy nauczą się, w jaki sposób legalnie korzystać z bazy treści internetowych (banki zdjęć, filmów, treści kultury, wirtualne muzea, biblioteki cyfrowe) i udostępniać je na swój własny użytek.

5.       zapoznanie grupy szkoleniowej ze źródłami wiedzy dostępnymi na otwartej licencji w Internecie. Uczestnicy nauczą się, jak wykorzystywać Internet w procesie edukacyjnym dziecka.

6.       zapoznanie grupy szkoleniowej z dostępnością e-usług publicznych. Uczestnicy założą profil zaufany, dzięki któremu będą mogli nauczyć się korzystać z usług

udostępnionych na platformie ePUAP.

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

-     umiejętności informacyjne:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem

-          Wyszukiwanie wartościowych treści dla dzieci i rodziców wraz z oceną wiarygodności źródeł informacji: związanych z rozwojem zainteresowań, treści edukacyjne, zasoby kultury, gry komputerowe i gry online, strony instytucji publicznych, związanych ze zdrowiem, w tym na portalach, gdzie informacjami dzielą się inni użytkownicy.

-          Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu do stron internetowych, gier i aplikacji (w tym system PEGI).

-          Umiejętność odróżnienia źródeł treści legalnych od nielegalnych (film, muzyka, książki etc.): streaming, VOD, itp., pobieranie plików, aplikacje.

-          Prawo autorskie w zakresie istotnym dla rodziców i dzieci.

-     umiejętności komunikacyjne:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z serwisów społecznościowych

- Bezpieczne korzystanie ze smartfonów, rozmowy przez internet (np. wideorozmowy, rozmowy grupowe).

-     umiejętności rozwiązywania problemów:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania

-       Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci.

-       Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko w internecie. w tym: sposoby reagowania na zagrożenia w sieci (hate, trolling, kradzież treści) i znajomość instytucji świadczących pomoc w tym zakresie (np. telefon dla rodziców 800 100 100), tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi etc., bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w internecie.

-       Symptomy nadużywania internetu przez dziecko i reakcja na nie.

-       Uświadomienie dziecku sposobu i konsekwencji działania transakcji w internecie (zakupy, sprzedaż, zawieranie umów, płatności elektroniczne) oraz płatności wewnątrz aplikacji mobilnych. Odpowiedzialność prawna rodziców za postępowanie dziecka w internecie, prawa i obowiązki wynikające z regulaminów wybranych serwisów internetowych.

-       Nauka samodzielna i wspólna z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł internetowych (np. Wikipedia, TED, Khan Academy, Ninateka, POLONA).

-       Udostępnianie treści kultury w sieci. Odpowiedzialność prawna, plagiat, dozwolony użytek, prawo cytatu.

-       Korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji, warunki użytkowania.

-       Korzystanie z serwisów społecznościowych przez dzieci i rodziców, w tym

prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in. (wiedza o ograniczeniach wiekowych na poszczególnych portalach).

-     umiejętności związane z oprogramowaniem:

-     podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów tekstu

-       Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem.

-       Korzystanie     z     narzędzi     kontroli    rodzicielskiej     na    komputerach    i urządzeniach mobilnych.

-     umiejętność korzystania z usług publicznych:

-     podstawowa kompetencja cyfrowa - Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze

-       Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

-       Wykorzystanie profilu zaufanego.

-       Złożenie wniosku Rodzina 500+.

-       Uzyskanie Karty Dużej Rodziny.

-       Usługi związane ze zdrowiem.

 

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.