Tytuł modułu

Moje finanse i transakcje w sieci

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:

1.       zapoznanie grupy szkoleniowej z witrynami i narzędziami udostępnionymi w Internecie przez administrację publiczną, służącymi do wyszukiwania informacji o podmiotach gospodarczych. Uczestnicy szkoleń poznają publiczne rejestry firm, nauczą się metod korzystania z wbudowanych wyszukiwarek.

2.       zapoznanie grupy szkoleniowej z podstawami prawa konsumenckiego w kontekście poruszania się po Internecie. Uczestnicy nauczą się swoich uprawnień i obowiązków w kontakcie z przedsiębiorcą przy zakupach dokonywanych w Internecie. Poznają rejestr klauzul niedozwolonych, a także zasady wynikające z regulaminów serwisów internetowych. W trakcie zajęć udoskonalą swoje umiejętności korzystania z procesorów tekstu, korzystając z nich podczas ćwiczenia polegającego na napisaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przez Internet.

3.       zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet oraz organizowania wyjazdów/wczasów. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces rejestracji i logowania w popularnych serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych, dzięki czemu będą mogli zapoznać się z regulaminami tych serwisów i posiąść wiedzę odnośnie procesu kupowania i sprzedawania w Internecie.

4.       zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami bankowości internetowej i mobilnej. Korzystając z demonstracyjnych systemów bankowości internetowej, uczestnicy nauczą się sprawdzać stan konta, wykonywać przelewy, pobierać wyciągi z konta. Uczestnicy posiądą umiejętności posługiwania się aplikacjami służącymi do wykonywania płatności mobilnych, a także poznają zasady działania

alternatywnych metod płatności (BLIK, kryptowaluty).

5.       zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami ochrony swoich danych osobowych w Internecie. Uczestnicy nauczą się korzystać z oprogramowania służącego do tworzenia i zabezpieczania haseł oraz posługiwać się oprogramowaniem antywirusowym.

6.       zapoznanie grupy szkoleniowej z dostępnością e-usług publicznych. Uczestnicy założą profil zaufany, dzięki któremu będą mogli nauczyć się korzystać z usług udostępnionych na platformie ePUAP oraz rozliczać swoje sprawy podatkowe za pośrednictwem aplikacji PŁATNIK.

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

-    umiejętności informacyjne:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej

-       Wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta (np. ems.ms.gov.pl, mojepanstwo.pl).

-       Wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych.

-       Znajomość praw konsumenta jak również: programy ochrony kupujących, ubezpieczenie transakcji, obciążenie zwrotne etc.

-    umiejętności komunikacyjne:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej

- Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.

-    umiejętności rozwiązywania problemów:

- podstawowa kompetencja cyfrowa   - Instalowanie oprogramowania lub aplikacji

-       Zakupy i sprzedaż przez internet (portale aukcyjne)

-       Zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz bezpieczne korzystanie z nich (nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych).

-       Organizacja/Rezerwacja podróży.

-       Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, świadomość przepływu danych osobowych, bezpieczeństwo informacji zastrzegania kart płatniczych i dokumentów tożsamości w przypadku kradzieży lub zagubienia.

-       Klauzule niedozwolone – regulaminy, status prawny właścicieli serwisów internetowych.

-       Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych, konsekwencje finansowe.

-    umiejętności związane z oprogramowaniem:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z procesorów tekstu

- Korzystanie z aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w sieci (np. szyfrowanie transmisji).

-    umiejętność korzystania z usług publicznych:

- podstawowa kompetencja cyfrowa - Użycie profilu zaufanego w     co najmniej 1 e-usłudze

-       Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego.

-       Wykorzystanie profilu zaufanego.

-       Deklaracje podatkowe online.

-       Korzystanie z dowolnych usług e-administracji (np. wniosek o dowód osobisty, założenie/zawieszenie/zakończenie działalności gospodarczej, rejestracja osoby bezrobotnej, wydanie karty EKUZ, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, zawiadomienie o zbyciu pojazdu, wniosek Rodzina 500+ itd.).

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.