Konkursy i granty

lupaWykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

lupa

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn. „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

4025 caroussel info avond1 300x225Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie pn.: "Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Ocena formalna

przemet.pl 633eb2c0f34278c592f9952a04c3092dWyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej".

Zarządzenie przyznające

Zarządzenie przyznające II

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd