Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań  w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie przyznajace dotacje