Polityka społeczna

Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca."

Zarządzenie przyznające dotację

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019

Zarzadzenie o unieważnieniu

porady prawnePrzyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Zarządzenie przyznające dotacje

konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.