Granty

porady prawne

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

logo piesek cienStraż Ochrony Zwierząt z siedzibą w Sosnowcu ul. Malczewskiego 3/3, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Pomoc dla zwierząt.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag

Fundacja Element Kultury z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 14, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „ Zapomniane Wspomnienia – widowisko muzyczne”.