Granty

111Wyniki konkursu ofert: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.

Zarządzenie Przyznające

pobrane    Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

111Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert

100zl

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.: 5. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą