Granty

uwaga1

Uproszczona oferta Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”
na realizację zadania publicznego pn.: Rajd integracyjny do Bydgoszczy i Torunia

jak oceniane sa wnioski o dotacjePrezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych

w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

 

9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego zgodnego

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

uwaga1Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.