Granty

pobrane    Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

wynikiWyniki konkursu ofert: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarządzenie przyznające

100zl

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.: 5. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą

wynikiWyniki otwartego konkursu ofert na realizację w  2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Zarządzenie przyznające