Granty

100zlWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „Podaruj Oddech” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 58/28, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Koncert – Pożegnanie Lata z Fundacją „Podaruj Oddech”.

Sportowe Zagłębie 1906 z siedzibą w Sosnowcu, ul. Lwowska 19b, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Zajęcia z MMA dla młodzieży.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag

swinka skarbonka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Stowarzyszenie Tonio Team z siedzibą w Sosnowcu, ul. Gen. Władysława Andersa 4E/62, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pożegnanie lata z beach soccerem.

Parafia Prawosławna w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 39, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Koncert muzyki cerkiewnej w ramach jubileuszu 130 lat Sosnowieckiej Cerkwi

Ogłoszenie

Oferta  

Formularz Uwag