Granty

113Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK z siedzibą w Iwoniczu Zdrój, al. Partyzantów 5/16, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: III OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁA PRZEMSZA 2019.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag

kocia logoWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Stowarzyszenie Kocia Becia z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kielecka 32/16, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: IV CHARYTATYWNY KOCI BIEG.

iti

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:
Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Warsztaty artystyczne dla dzieci i nie tylko.

948670 stock photo 3d man human loupe exclamation mark

Uproszczona oferta Fundacji Barbary Chrobak „Dobro Dziecka Cel Najwyższy”
na realizację zadania publicznego pn.: III CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY DLA PODOPIECZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.