Granty

skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Fundacja Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Seniorallia 2019.

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: