TIME 2 PARTY

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000775301
Nr ewidencyjny: 377
Ulica: Plac Kosciuszki 5
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Strona internetowa: www.time2party.pl
Osoba reprezentująca organizację: Marcin Żarecki
Cele organizacji:
 • integracja i aktywizacja mieszkańców regionu,
 • działalność na rzecz seniorów,
 • inicjowanie i wspiranie akcji oraz imprez związanych z regionem naszego działania czy z jego mieszkańcami,
 • działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
 • współpraca z władzami miast regionu,
 • wspieranie edukacji i profilaktyki,
 • upowszechnienie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • promocja działalności charytatywnej,
 • prowadzenie działalnosci kulturalnej i edukacyjnej,
 • wspieranie i upowrzechnianie kultury fizycznej,
 • wspieranie i upowszechnianie turystki i krajoznawstwa.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Edukacja
 • Kultura i sztuka
 • Turystyka
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS