Fundacja "Dla Demokracji"

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000594551
Nr ewidencyjny: 57/F
Ulica: Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Cele organizacji:

1. Umacnianie demokracji i rozwój swobód obywatelskich

2. Krzewienie społeczeństwa obywatelskiego

3. Obrona praw człowieka

4. Budowanie tolerancji oraz dialogu międzykulturowego

5. Promowanie patriotyzmu oraz solidaryzmu społecznego

6. Edukacja obywatelska, prawna i ekonomiczna

7. Wdrażanie idei otwartej władzy oraz rewitalizacji społecznej

8. Wspieranie budowy elektronicznej demokracji cyfrowej gospodarki

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Demokracja
  • Społeczeństwo
  • Prawa człowieka
Znajduje się w: Fundacje