Federacja Młodych Socjaldemokratów

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.293
Ulica: Aleja Zwycięstwa 17
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 503 464 127; 603 963 536
Email: kontakt@fms.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: Agnieszka Bucka
Cele organizacji:
 • propagowanie wśród młodzieży idei socjaldemokratycznych, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej,
 • działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie,
 • upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych,
 • inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej i promocja przedsiębiorczości,
 • ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
 • promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
 • ochrona praw człowieka,
 • propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych,
 • promocja ekologii i ochrony środowiska,
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki, szczególnie wśród ludzi młodych
Znajduje się w: Jednostki terenowe