Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Miejski

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.223
Ulica: Ostrogórska 25/30
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Roman Gołda
Cele organizacji:

Szeroko pojęta opieka nad byłym hitlerowskim obozem zagłady Auschwitz-Birkenau w zakresie dbałości o zachowanie i należyte utrzymywanie jego terenu i urządzeń oraz działalności oświatowej i popularyzatorskiej, mającej za zadanie zachowanie, utrwalenie w szerokich kręgach społeczeństwa, przede wszystkim wśród młodzieży, pamięci o tym obozie oraz o innych miejscach pamięci narodowej. Celem Towarzystwa jest również roztaczanie opieki nad jego członkami.

Znajduje się w: Jednostki terenowe