Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.107
Ulica: Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 698 656 585; 784 944 646
Osoba reprezentująca organizację: Danuta Krupa
Cele organizacji:
  • działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką;
  • kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Znajduje się w: Jednostki terenowe