Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Chrześcijańskiej

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000244219
Nr ewidencyjny: 218
Ulica: Mariacka 18
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Stanisław Grygierczyk
Cele organizacji:
  • Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tych rodzin i osób
  • Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji regionu Zagłębiowskiego
  • Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
  • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie
  • Kształtowanie opinii i ocen w dziedzinie i zakresie działania Stowarzyszenia
  • Rozwój własnych form działalności zgodnych z celami Stowarzyszenia
  • Promowanie chrześcijańskiego stylu wychowania.
  • OPP
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS