Towarzystwo Miłośników Szermierki „ZAGŁĘBIE”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000242389
Nr ewidencyjny: 213
Ulica: Żeromskiego 4c
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 513 063 243
Email: tmsz@tmsz.pl
Strona internetowa: www.tmsz.pl/
Osoba reprezentująca organizację: Andrzej Bil
Cele organizacji:
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności przez tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania sportu i rekreacji oraz dla podnoszenia sprawności fizycznej ogółu społeczeństwa.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS