Football Team Sosnowiec

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: KS.11
Ulica: ul. Wyspiańskiego 87/44
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Marcin Krawczyk
Cele organizacji:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
2. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie województwa śląskiego
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami kraju oraz godne reprezentowanie i promocja miasta Sosnowiec
4. Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych w kraju i za granicą
5. Umożliwienie wszystkim chętnym uczestnictwa w zajęciach sportowych
6. Wspieranie oraz pomoc uczniowskim klubom sportowym mającym swoją siedzibę w Sosnowcu
7. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair-play oraz osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych
9. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
10. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą

Sekcje sportowe:
  • Piłka nożna
Teren działania:
  • Sosnowiec
Typ działalności:
  • Sport
Znajduje się w: Kluby sportowe