Fundacja „Nieinni”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000504038
Nr ewidencyjny: 46/F
Ulica: Sportowa 2
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 794243217
Email: fundacjanieinni@gmail.com
Strona internetowa: www.fundacja-nieinni.org
Osoba reprezentująca organizację: Anna Tutaj
Cele organizacji:

Pomoc ludziom, a w szczególności dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz umożliwienie im rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego.

Główne cele zadaniowe to:

 • Polepszenie warunków bytowych dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy,
 • Wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym poprawa warunków kształcenia
 • Propagowanie krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym,
 • Udzielanie pomocy osobom fizycznym dotkniętym kryzysem,
 • Propagowanie kultury fizycznej i sportu,
 • Wspieranie działalności charytatywnej,
 • Pomoc humanitarna,
 • Pomoc społeczna,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna,
 • Ochrona zdrowia i życia,
 • Działalność sportowa i turystyczna,
 • Działalność w dziedzinie kultury i sztuki,
 • Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna).
Znajduje się w: Fundacje