Fundacja „Kwiat Życia”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000461722
Nr ewidencyjny: 36/F
Ulica: Lubelska 41/39
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Natalia Pizior
Cele organizacji:
 • Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
 • Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
 • Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
 • Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym
 • Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szczerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających doniej utrudniony dostęp, 
 • niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będących w trudnej sytuacji materialnej.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Zdrowie
 • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje