Fundacja „Ratujemy Dogi”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000402255
Nr ewidencyjny: 31/F
Ulica: ul. Dąbrowszczaków 9A/6
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 881690887, 881690888
Email: ratujemydogi@interia.pl
Strona internetowa: www.ratujemydogi.org
Osoba reprezentująca organizację: Monika Zbrzeźniak
Cele organizacji:

Fundacja została powołana w celu ochrony psów, ze szczególnym uwzględnieniem rasy dog niemiecki, i psów w typie rasy dog niemiecki, w szczególności poprzez:

  • Działalność weterynaryjną (opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych- leczenie zwierząt porzuconych i potrzebujących pomocy w szczególności psów rasy dog niemiecki i psów w typie rasy dog niemiecki.
  • Działania zmierzające do ograniczenia populacji psów niechcianych, rasy dog niemiecki oraz psów w typie rasy dog niemiecki, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji ). Kod PKD 75 00 Z.
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane ( organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych zwierzętom . Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym w szczególności psów rasy dog niemiecki, oraz psów w typie rasy dog niemiecki) . Kod PKD 85 59 B
  • Pozostałą działalność usługową gdzie indziej niesklasyfikowaną (prowadzenie schronisk, miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt .
  • Działalność adopcyjną dotyczącą porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasy dog niemiecki oraz w typie rasy dog niemiecki). Kod PKD 96 09 Z.
  • Pozostałą działalność organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowaną. (Opiekę nad psami rasy dog niemiecki oraz psami w typie rasy dog niemiecki porzuconymi, potrzebującymi pomocy.
  • Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów określonych w art 7 niniejszego statutu). Kod PKD 94 99 Z.
  • OPP
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Środowisko
Znajduje się w: Fundacje