Fundacja „Dla Rodziny”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000344603
Nr ewidencyjny: 26/F
Ulica: Skautów 1
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 2965170
Email: kontakt@dlarodziny.com.pl
Strona internetowa: www.dlarodziny.com.pl
Osoba reprezentująca organizację: Beata Pawelec
Cele organizacji:
  • Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  • Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia;
  • Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  • Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • Promocja i organizacja wolontariatu;
  • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
  • OPP
Typ działalności:
  • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje