Towarzystwo Przyjaciół Teatru ZAGŁĘBIA w Sosnowcu

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000167286
Nr ewidencyjny: 109
Ulica: Teatralna 4
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Zofia Dybała
Cele organizacji:
  • propagowanie szerokiego uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych,
  • upowszechnianie kultury teatralnej pośród najszerszych kręgów społecznych,
  • wspieranie inicjatyw artystycznych organizowanych przez "Teatr Zagłębia".
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Kultura i sztuka
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS