Towarzystwo Miłośników Maczek „GRANICA”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000014736
Nr ewidencyjny: 61
Ulica: Krakowska 26
Kod pocztowy: 41-217
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 294 81 28
Osoba reprezentująca organizację: Józef Naziemiec
Cele organizacji:
 • Przekazywanie przyszłym pokoleniom naszego wspólnego dorobku, ochrona i jego pomnażanie
 • Gromadzenie i popularyzowanie informacji o historii i tradycjach Maczek
 • Współdziałanie z placówkami oświatowymi i kulturotwórczymi na rzecz podnoszenia i wzbogacania wiedzy o regionie
 • Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i współorganizowanie obchodów świąt narodowych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji obiektów i dokumentacji miejsc tradycji i pamięci
 • Współpraca ze związkami wyznaniowymi
 • Podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska
 • Reprezentowanie mieszkańców w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • Współpraca z towarzystwami regionalnymi.
Teren działania:
 • województwo śląskie
Typ działalności:
 • Kultura i sztuka
 • Historia
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS