Fundacja „Exodus”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000125985
Nr ewidencyjny: 6/F
Ulica: Smutna 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 513 865 934
Email: fundacja@exodus.pl
Strona internetowa: http://exodus.pl/
Osoba reprezentująca organizację: Wojciech Wojańczyk
Cele organizacji:

działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju
społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób
urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
Znajduje się w: Fundacje