Aktualności

uwaga1

Klub Sportowy GÓRNIK SOSNOWIEC z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „II Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Henryka Średnickiego”.

skarbonka swinka

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Spływ Kajakowy BIAŁA PRZEMSZA 2018”. Złożony przez Fundację Kajakową TOŁHAJ-GDK.

plakat Eleni smallCaritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza na VII Koncert Charytatywny z cyklu „Gramy dla mamy”.

To wyjątkowe wydarzenie dedykujemy matkom i dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, pragnąc pomóc urzeczywistnić ich marzenia o normalnym życiu.

komisja

Ocena merytoryczna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.

uwaga1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

pobranePajacykowa Sieć Pomocowa działa na zasadzie regrantingu. PAH rekrutuje organizacje działające lokalnie z terenów najbardziej zagrożonych ubóstwem i przekazuje im środki finansowe na prowadzenie dożywiania dzieci w regionie.

Our website is protected by DMC Firewall!